חזור   לכרטיסיה  
 :נייר 
 :סוג מידע 
 :חברה 
קישורים מזכיר אספה רכוש מנוי חיפוש
 

גרף מדד תל-אביב 25 לשנת 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
 
      
   
תמורה  שער  תאריך   
 169035296   1,326.9200   12/12/2013 
 53645020   1,342.9301   11/12/2013 
 60636540   1,351.6400   10/12/2013 
 56758320   1,363.5100   09/12/2013 
 48504200   1,371.1801   08/12/2013 
 70715584   1,368.3000   05/12/2013 
 58446088   1,363.8600   04/12/2013 
 63703520   1,364.7300   03/12/2013 
 87074840   1,372.3300   02/12/2013 
 61042352   1,377.7900   01/12/2013 
 106942896   1,358.2300   28/11/2013 
 65900620   1,351.9600   27/11/2013 
 80342288   1,346.7200   26/11/2013 
 49519380   1,350.1300   25/11/2013 
 39766900   1,352.9600   24/11/2013 
 54835488   1,344.8500   21/11/2013 
 40896540   1,344.3400   20/11/2013 
 46181528   1,335.3101   19/11/2013 
 70720752   1,334.1400   18/11/2013 
 33434790   1,327.1890   17/11/2013 
 54608880   1,315.8600   14/11/2013 
 51723032   1,307.3101   13/11/2013 
 44147260   1,309.0690   12/11/2013 
 41096360   1,311.5500   11/11/2013 
 20690880   1,313.4100   10/11/2013 
 35547832   1,310.4600   07/11/2013 
 32058040   1,304.9600   06/11/2013 
 48717640   1,297.9700   05/11/2013 
 52241368   1,301.3700   04/11/2013 
 22158620   1,293.4200   03/11/2013 
 57088140   1,288.1890   31/10/2013 
 57700528   1,283.0800   30/10/2013 
 56265432   1,289.7500   29/10/2013 
 56565112   1,285.3190   28/10/2013 
 27736100   1,293.3190   27/10/2013 
 197745200   1,286.3600   24/10/2013 
 81224624   1,289.3300   23/10/2013 
 68359056   1,308.2700   22/10/2013 
 44422592   1,304.1500   21/10/2013 
 58435380   1,305.6700   20/10/2013 
 115292800   1,296.6500   17/10/2013 
 68666648   1,307.0000   16/10/2013 
 74693856   1,302.9500   15/10/2013 
 54973820   1,295.8000   14/10/2013 
 64777472   1,285.1600   13/10/2013 
 132149696   1,292.7500   10/10/2013 
 121120704   1,286.1200   09/10/2013 
 179014704   1,282.0690   08/10/2013 
 108339600   1,280.5900   07/10/2013 
 47251300   1,275.3000   06/10/2013 
 189244096   1,257.6400   03/10/2013 
 68147120   1,271.9700   02/10/2013 
 63712660   1,274.7800   01/10/2013 
 129742496   1,264.9800   30/09/2013 
 50331512   1,270.9301   29/09/2013 
 111817800   1,256.3600   24/09/2013 
 79443568   1,261.5400   23/09/2013 
 50293008   1,252.9800   22/09/2013 
 70296576   1,240.0800   17/09/2013 
 61202792   1,230.3700   16/09/2013 
 43481820   1,225.8000   15/09/2013 
 67323680   1,202.8101   12/09/2013 
 72781152   1,200.4301   11/09/2013 
 111729504   1,198.4390   10/09/2013 
 79391160   1,179.8400   09/09/2013 
 48737100   1,165.4200   08/09/2013 
 57317952   1,179.7300   03/09/2013 
 45168180   1,190.1000   02/09/2013 
 33050220   1,185.1100   01/09/2013 
 128367904   1,178.4100   29/08/2013 
 103995296   1,164.6890   28/08/2013 
 91382784   1,156.1890   27/08/2013 
 44237088   1,184.3900   26/08/2013 
 19546040   1,198.5601   25/08/2013 
 36815168   1,201.2800   22/08/2013 
 37452800   1,203.2200   21/08/2013 
 30214520   1,207.8101   20/08/2013 
 37414152   1,208.8400   19/08/2013 
 15802730   1,207.2400   18/08/2013 
 42867048   1,204.8900   15/08/2013 
 35085368   1,212.5800   14/08/2013 
 43954368   1,211.7200   13/08/2013 
 33136980   1,206.8600   12/08/2013 
 18293930   1,202.7500   11/08/2013 
 36123248   1,202.8500   08/08/2013 
 39797408   1,200.4700   07/08/2013 
 27126860   1,200.8700   06/08/2013 
 37039540   1,203.6500   05/08/2013 
 13320250   1,208.9390   04/08/2013 
 59932560   1,207.8400   01/08/2013 
 53786888   1,203.4700   31/07/2013 
 149104400   1,203.4600   30/07/2013 
 37081380   1,223.5500   29/07/2013 
 11555100   1,227.9390   28/07/2013 
 122248496   1,229.2400   25/07/2013 
 42232360   1,234.2000   24/07/2013 
 42232360   1,230.2900   23/07/2013 
 24256800   1,229.4900   22/07/2013 
 21403850   1,226.4500   21/07/2013 
 77288240   1,226.8900   18/07/2013 
 65635672   1,223.7200   17/07/2013 
 73364304   1,220.4390   15/07/2013 
 40470940   1,221.0000   14/07/2013 
 97845392   1,214.5200   11/07/2013 
 33108580   1,206.0601   10/07/2013 
 53464008   1,206.8700   09/07/2013 
 40812072   1,207.7100   08/07/2013 
 21636960   1,202.1500   07/07/2013 
 45154128   1,195.0900   04/07/2013 
 45557928   1,189.4390   03/07/2013 
 38827400   1,199.0000   02/07/2013 
 28835980   1,195.1400   01/07/2013 
 25751930   1,190.5000   30/06/2013 
 113299800   1,189.6700   27/06/2013 
 46680800   1,193.6700   26/06/2013 
 59433100   1,195.7500   25/06/2013 
 64155900   1,198.9000   24/06/2013 
 22918950   1,210.8300   23/06/2013 
 83800128   1,211.7700   20/06/2013 
 62015928   1,223.8300   19/06/2013 
 47890200   1,228.2200   18/06/2013 
 65830672   1,228.9800   17/06/2013 
 21139370   1,225.1100   16/06/2013 
 107749104   1,222.1300   13/06/2013 
 53879448   1,227.8600   12/06/2013 
 51647952   1,228.1700   11/06/2013 
 47031900   1,237.2100   10/06/2013 
 31359560   1,232.6300   09/06/2013 
 52016680   1,225.2600   06/06/2013 
 60288560   1,226.3101   05/06/2013 
 42534872   1,231.8300   04/06/2013 
 52458792   1,227.6000   03/06/2013 
 23929510   1,222.6000   02/06/2013 
 105582000   1,232.0000   30/05/2013 
 58738312   1,232.0690   29/05/2013 
 66905392   1,241.1700   28/05/2013 
 23611650   1,225.5601   27/05/2013 
 35519500   1,224.1200   26/05/2013 
 77830272   1,215.4000   23/05/2013 
 44609352   1,232.7100   22/05/2013 
 52476072   1,232.2300   21/05/2013 
 56467300   1,230.1600   20/05/2013 
 41616592   1,222.7200   19/05/2013 
 66713912   1,215.7600   16/05/2013 
 61808488   1,204.6600   13/05/2013 
 41084420   1,193.1600   12/05/2013 
 58389920   1,203.1890   09/05/2013 
 61254760   1,209.3101   08/05/2013 
 39979752   1,210.6801   07/05/2013 
 30079790   1,209.8900   06/05/2013 
 26679210   1,203.0100   05/05/2013 
 26547110   1,204.5300   02/05/2013 
 47320872   1,204.1400   01/05/2013 
 47275220   1,206.1890   30/04/2013 
 24222300   1,196.8600   29/04/2013 
 18323300   1,196.8000   28/04/2013 
 114105600   1,205.0900   25/04/2013 
 53879720   1,215.0200   24/04/2013 
 35988392   1,207.7100   23/04/2013 
 64184500   1,201.6200   22/04/2013 
 52442000   1,203.3700   21/04/2013 
 58325460   1,203.7400   18/04/2013 
 44681700   1,218.5500   17/04/2013 
 28360270   1,230.3500   14/04/2013 
 39078720   1,230.1200   11/04/2013 
 41444420   1,232.2300   10/04/2013 
 48126080   1,229.2600   09/04/2013 
 32932660   1,228.4200   08/04/2013 
 19728450   1,225.7400   07/04/2013 
 46483160   1,229.7400   04/04/2013 
 44066980   1,239.7900   03/04/2013 
 46655740   1,242.5400   02/04/2013 
 93816368   1,237.6700   28/03/2013 
 53809640   1,243.9500   27/03/2013 
 42099820   1,247.4200   24/03/2013 
 80308328   1,239.0900   21/03/2013 
 68304816   1,249.3700   20/03/2013 
 56125912   1,248.9600   19/03/2013 
 52250980   1,244.6400   18/03/2013 
 39423872   1,234.9500   17/03/2013 
 133518896   1,240.5100   14/03/2013 
 38051688   1,240.0601   13/03/2013 
 37053392   1,240.7800   12/03/2013 
 32295850   1,236.9800   11/03/2013 
 59861420   1,237.2800   10/03/2013 
 42736000   1,226.8900   07/03/2013 
 41462208   1,228.2300   06/03/2013 
 33900968   1,226.2100   05/03/2013 
 48178980   1,217.9600   04/03/2013 
 15074970   1,216.0900   03/03/2013 
 44339608   1,221.4700   28/02/2013 
 40628648   1,214.9301   27/02/2013 
 66653768   1,217.9000   26/02/2013 
 39945712   1,220.6700   25/02/2013 
 178369792   1,218.0000   21/02/2013 
 43957568   1,241.9000   20/02/2013 
 49391700   1,224.7200   19/02/2013 
 37717048   1,218.4700   18/02/2013 
 27342520   1,224.5900   17/02/2013 
 25592080   1,220.7100   14/02/2013 
 55649380   1,225.3800   13/02/2013 
 43503112   1,229.0000   12/02/2013 
 29926340   1,218.3800   11/02/2013 
 27076070   1,212.3500   10/02/2013 
 37489048   1,210.4600   07/02/2013 
 48168780   1,202.8800   06/02/2013 
 35328640   1,205.0100   05/02/2013 
 61540460   1,195.5800   04/02/2013 
 33106340   1,195.1890   03/02/2013 
 63512288   1,177.3600   31/01/2013 
 51529160   1,176.6700   30/01/2013 
 40674940   1,186.5000   29/01/2013 
 47132340   1,197.3400   28/01/2013 
 29443120   1,192.8101   27/01/2013 
 188008192   1,196.3400   24/01/2013 
 60644960   1,204.6500   23/01/2013 
 71389776   1,193.0100   21/01/2013 
 44982480   1,189.2600   20/01/2013 
 39798072   1,207.6700   17/01/2013 
 46257120   1,208.6500   16/01/2013 
 42055480   1,210.2400   15/01/2013 
 47694480   1,219.3300   14/01/2013 
 49036160   1,217.7600   13/01/2013 
 63728832   1,224.1100   10/01/2013 
 56345912   1,210.2600   09/01/2013 
 56488488   1,203.9700   08/01/2013 
 36720260   1,206.7800   07/01/2013 
 38372660   1,216.3900   06/01/2013 
 81780568   1,210.6200   03/01/2013 
 64249152   1,221.3101   02/01/2013 
 56506752   1,214.5900   01/01/2013 
 
 
שערי מניה - ממוצע חודשי
ממוצע שנתי ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
1243. 1203. 1216. 1236. 1218. 1217. 1218. 1214. 1198. 1219. 1288. 1325. 1360.
 
רשימת החברות המרכיבות את המדד
נייס סיסטמס בע"מ
נייר: נייס
אחוז מהמדד (7.35%)
בנק לאומי לישראל בע"מ
נייר: לאומי
אחוז מהמדד (6.99%)
בנק הפועלים בע"מ
נייר: פעלים
אחוז מהמדד (6.78%)
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
נייר: טבע
אחוז מהמדד (6.58%)
פרוטרום תעשיות בע"מ
נייר: פרטרם
אחוז מהמדד (6.32%)
כימיקלים לישראל בע"מ
נייר: כיל
אחוז מהמדד (5.23%)
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
נייר: דסקנט
אחוז מהמדד (4.76%)
אלביט מערכות בע"מ
נייר: אלבמע
אחוז מהמדד (4.06%)
בנק מזרחי טפחות בע"מ
נייר: מזטפ
אחוז מהמדד (3.17%)
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נייר: בזק
אחוז מהמדד (2.91%)
קבוצת עזריאלי בע"מ
נייר: עזרל
אחוז מהמדד (2.68%)
טאואר סמיקונדקטור בע"מ
נייר: טאואר
אחוז מהמדד (2.61%)
פז חברת נפט בע"מ
נייר: פזנפט
אחוז מהמדד (1.87%)
לייבפרסון אינק.
נייר: לפסן
אחוז מהמדד (1.73%)
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
נייר: אלחץ
אחוז מהמדד (1.72%)
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
נייר: דלקד
אחוז מהמדד (1.69%)
מזור רובוטיקה בע"מ
נייר: מזור
אחוז מהמדד (1.68%)
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
נייר: בנלמ
אחוז מהמדד (1.68%)
שופר-סל בע"מ
נייר: שפרסל
אחוז מהמדד (1.57%)
החברה לישראל בע"מ
נייר: חל
אחוז מהמדד (1.56%)
שטראוס גרופ בע"מ
נייר: שטרס
אחוז מהמדד (1.43%)
גזית גלוב בע"מ
נייר: גלוב
אחוז מהמדד (1.37%)
ישראמקו נגב 2 - שותפות מוגבלת
נייר: ישרמק
אחוז מהמדד (1.36%)
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
נייר: הראל
אחוז מהמדד (1.3%)
בתי זקוק לנפט בע"מ
נייר: בזן
אחוז מהמדד (1.27%)
איירפורט סיטי בע"מ
נייר: ארפט
אחוז מהמדד (1.13%)
מליסרון בע"מ
נייר: מלסרן
אחוז מהמדד (1.09%)
אמות השקעות בע"מ
נייר: אמות
אחוז מהמדד (1.02%)
הפניקס אחזקות בע"מ
נייר: פנקס
אחוז מהמדד (0.84%)
קבוצת דלק בע"מ
נייר: דלקקב
אחוז מהמדד (0.76%)
 


 עזרה   כתוב אלינו   אודות הון דיסק   עמוד הבית   כרטיסיה לדוגמא