חזור   לכרטיסיה  
 :נייר 
 :סוג מידע 
 :חברה 
קישורים מזכיר אספה רכוש מנוי חיפוש
 

גרף מדד תל-אביב 100 לשנת 2007 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
 
      
   
תמורה  שער  תאריך   
 86820848   1,154.5900   31/12/2007 
 36052580   1,150.6700   30/12/2007 
 141441600   1,159.2600   27/12/2007 
 40867620   1,159.6400   26/12/2007 
 64720992   1,163.2200   25/12/2007 
 50003340   1,151.9800   24/12/2007 
 39828448   1,150.1400   23/12/2007 
 59284752   1,134.9800   20/12/2007 
 33699940   1,129.2400   19/12/2007 
 52072448   1,127.7700   18/12/2007 
 72335872   1,124.5400   17/12/2007 
 46714540   1,132.9500   16/12/2007 
 51054160   1,172.2300   13/12/2007 
 51625632   1,182.5800   12/12/2007 
 47040248   1,173.9900   11/12/2007 
 47655720   1,174.1000   10/12/2007 
 37451600   1,173.5601   09/12/2007 
 53853288   1,162.4600   06/12/2007 
 45802480   1,154.0200   05/12/2007 
 49557740   1,133.8700   04/12/2007 
 66383900   1,139.4900   03/12/2007 
 27063380   1,144.5601   02/12/2007 
 151887392   1,133.1100   29/11/2007 
 61243260   1,129.4800   28/11/2007 
 49872500   1,110.9000   27/11/2007 
 28577260   1,119.5200   26/11/2007 
 25715570   1,122.1500   25/11/2007 
 63746168   1,108.7600   22/11/2007 
 71662952   1,109.8500   21/11/2007 
 64808568   1,140.0100   20/11/2007 
 59873100   1,141.3800   19/11/2007 
 25503100   1,149.0900   18/11/2007 
 48010768   1,145.1700   15/11/2007 
 61782088   1,154.2600   14/11/2007 
 77977648   1,152.6300   13/11/2007 
 62131540   1,142.3400   12/11/2007 
 48260392   1,143.4301   11/11/2007 
 66992500   1,168.1100   08/11/2007 
 58043720   1,176.9390   07/11/2007 
 56777808   1,184.2000   06/11/2007 
 46823832   1,173.4500   05/11/2007 
 24955680   1,179.9200   04/11/2007 
 46144912   1,176.1000   01/11/2007 
 50046592   1,189.0400   31/10/2007 
 43056480   1,183.3700   30/10/2007 
 55829112   1,188.6890   29/10/2007 
 41442648   1,186.9000   28/10/2007 
 83503696   1,155.6600   25/10/2007 
 53642960   1,143.5601   24/10/2007 
 52055312   1,157.6700   23/10/2007 
 50077912   1,142.5900   22/10/2007 
 31272140   1,132.7500   21/10/2007 
 41680608   1,151.3300   18/10/2007 
 67098300   1,157.5601   17/10/2007 
 58032980   1,149.3700   16/10/2007 
 62075672   1,142.5690   15/10/2007 
 35982872   1,152.1200   14/10/2007 
 59462552   1,164.0400   11/10/2007 
 113223296   1,154.5900   10/10/2007 
 66909808   1,155.7000   09/10/2007 
 74272704   1,145.0300   08/10/2007 
 43824688   1,146.4800   07/10/2007 
 34875760   1,127.6600   02/10/2007 
 41955432   1,116.6000   01/10/2007 
 35476448   1,110.2500   30/09/2007 
 95258040   1,095.3700   25/09/2007 
 52019992   1,086.8600   24/09/2007 
 33042390   1,072.7600   23/09/2007 
 43974312   1,059.1400   20/09/2007 
 77004256   1,063.9700   19/09/2007 
 47976168   1,042.9900   18/09/2007 
 41542040   1,035.2500   17/09/2007 
 29797760   1,041.3500   16/09/2007 
 37746360   1,025.7900   11/09/2007 
 45127640   1,020.1100   10/09/2007 
 32269520   1,017.6900   09/09/2007 
 56953900   1,033.2300   06/09/2007 
 53569520   1,048.7000   05/09/2007 
 39481192   1,054.6890   04/09/2007 
 32441530   1,047.3300   03/09/2007 
 24271780   1,052.9700   02/09/2007 
 101320704   1,034.6700   30/08/2007 
 46813880   1,043.9390   29/08/2007 
 34741080   1,047.9000   28/08/2007 
 26143190   1,053.2000   27/08/2007 
 45442840   1,060.3000   26/08/2007 
 98896416   1,007.9500   16/08/2007 
 47025460   1,044.3600   15/08/2007 
 30240200   1,059.4200   14/08/2007 
 49822968   1,065.0800   13/08/2007 
 36084360   1,057.8800   12/08/2007 
 47544192   1,055.3600   09/08/2007 
 44345600   1,074.8600   08/08/2007 
 39083008   1,049.7100   07/08/2007 
 46231800   1,038.2700   06/08/2007 
 52978260   1,028.7900   05/08/2007 
 42433540   1,073.3190   02/08/2007 
 61831980   1,075.5200   01/08/2007 
 58084200   1,103.1000   31/07/2007 
 64818552   1,083.6100   30/07/2007 
 89105744   1,067.9900   29/07/2007 
 112219296   1,116.5800   26/07/2007 
 51620400   1,145.9000   25/07/2007 
 63607568   1,149.5690   23/07/2007 
 28900870   1,147.1000   22/07/2007 
 50351380   1,150.7800   19/07/2007 
 75414168   1,143.3000   18/07/2007 
 84472944   1,147.6200   17/07/2007 
 80746752   1,149.1000   16/07/2007 
 40675792   1,155.3800   15/07/2007 
 52175528   1,145.1100   12/07/2007 
 47695152   1,132.4390   11/07/2007 
 52164448   1,132.2700   10/07/2007 
 46503232   1,140.7400   09/07/2007 
 32447880   1,133.6200   08/07/2007 
 35701300   1,134.1801   05/07/2007 
 81071776   1,135.1890   04/07/2007 
 48958300   1,127.8300   03/07/2007 
 45947840   1,112.1400   02/07/2007 
 29220150   1,105.2200   01/07/2007 
 70331448   1,102.1890   28/06/2007 
 45006340   1,100.1100   27/06/2007 
 38442700   1,110.6100   26/06/2007 
 37920672   1,111.0601   25/06/2007 
 21311830   1,111.4600   24/06/2007 
 39096512   1,110.9500   21/06/2007 
 29885690   1,115.9301   20/06/2007 
 28070470   1,113.9600   19/06/2007 
 31529350   1,115.9800   18/06/2007 
 35040100   1,123.1300   17/06/2007 
 43313260   1,098.8300   14/06/2007 
 52061120   1,087.5000   13/06/2007 
 48932448   1,088.1500   12/06/2007 
 47802140   1,104.5200   11/06/2007 
 37017352   1,101.3000   10/06/2007 
 49743320   1,105.6500   07/06/2007 
 36119500   1,117.9500   06/06/2007 
 38631032   1,129.3000   05/06/2007 
 32363390   1,123.2200   04/06/2007 
 35479672   1,125.0500   03/06/2007 
 50260060   1,117.0200   31/05/2007 
 33181170   1,107.9600   30/05/2007 
 59405168   1,118.6700   29/05/2007 
 39257780   1,112.9700   28/05/2007 
 22924800   1,097.4000   27/05/2007 
 99906160   1,093.4390   24/05/2007 
 53426340   1,087.1100   21/05/2007 
 30624050   1,087.0000   20/05/2007 
 47255008   1,101.3101   17/05/2007 
 49224820   1,111.9800   16/05/2007 
 39681260   1,111.3800   15/05/2007 
 48907520   1,110.2600   14/05/2007 
 50024920   1,109.5601   13/05/2007 
 61396240   1,099.5800   10/05/2007 
 53111272   1,087.4200   09/05/2007 
 64534648   1,081.4500   08/05/2007 
 63154560   1,094.1400   07/05/2007 
 49459312   1,099.3500   06/05/2007 
 56596140   1,082.2900   03/05/2007 
 68522656   1,084.5690   02/05/2007 
 48614840   1,078.9100   01/05/2007 
 51218432   1,066.5601   30/04/2007 
 34847660   1,059.5200   29/04/2007 
 139668800   1,074.1200   26/04/2007 
 52989540   1,063.0400   25/04/2007 
 35545168   1,056.8600   22/04/2007 
 73779936   1,044.4301   19/04/2007 
 39634600   1,043.3101   18/04/2007 
 44123448   1,044.8400   17/04/2007 
 57278660   1,046.9600   16/04/2007 
 48540020   1,040.9301   15/04/2007 
 40547020   1,024.9390   12/04/2007 
 36157040   1,030.6500   11/04/2007 
 33823940   1,027.9100   10/04/2007 
 25479190   1,023.3900   05/04/2007 
 52302520   1,023.3800   04/04/2007 
 29147180   1,000.8700   01/04/2007 
 127309600   994.5000   29/03/2007 
 52916440   981.4000   28/03/2007 
 41949888   990.0600   27/03/2007 
 57318128   983.7900   26/03/2007 
 23263980   980.3500   25/03/2007 
 48336900   973.1300   22/03/2007 
 41218620   962.3600   21/03/2007 
 44150460   955.6400   20/03/2007 
 31865750   955.0000   19/03/2007 
 19246560   944.6900   18/03/2007 
 30513600   956.5300   15/03/2007 
 41743500   960.5600   14/03/2007 
 30023040   978.3400   13/03/2007 
 41845312   982.7300   12/03/2007 
 24115220   981.6000   11/03/2007 
 38515528   971.9200   08/03/2007 
 40253540   958.7600   07/03/2007 
 34952248   958.7300   06/03/2007 
 55588920   946.5700   05/03/2007 
 46446432   961.7300   01/03/2007 
 55551912   970.7200   28/02/2007 
 47010632   974.8100   27/02/2007 
 45842040   996.4800   26/02/2007 
 29806620   995.3300   25/02/2007 
 128391200   995.2800   22/02/2007 
 49922792   993.3300   21/02/2007 
 43338060   993.2100   20/02/2007 
 38218688   1,005.2500   19/02/2007 
 32190310   993.8700   18/02/2007 
 56861860   998.1800   15/02/2007 
 55528900   1,001.6800   14/02/2007 
 64499888   992.7300   13/02/2007 
 43508700   976.9200   12/02/2007 
 26430600   984.7200   11/02/2007 
 44065848   981.2600   08/02/2007 
 49078540   982.7900   07/02/2007 
 51904288   976.2200   06/02/2007 
 63352528   978.8600   05/02/2007 
 31895680   977.6600   04/02/2007 
 33749128   970.2000   01/02/2007 
 47563400   958.2600   31/01/2007 
 43937032   961.0800   30/01/2007 
 30181500   959.6200   29/01/2007 
 33977260   960.6700   28/01/2007 
 132056704   953.0700   25/01/2007 
 45303640   955.1600   24/01/2007 
 38385472   949.6900   23/01/2007 
 44016680   949.5400   22/01/2007 
 26062400   945.1700   21/01/2007 
 35408648   944.2600   18/01/2007 
 48474832   943.1900   17/01/2007 
 43572952   942.2700   16/01/2007 
 43430640   943.1300   15/01/2007 
 31731020   936.7400   14/01/2007 
 51344160   923.1300   11/01/2007 
 56570600   917.7700   10/01/2007 
 36907960   933.5000   09/01/2007 
 29922080   941.4000   08/01/2007 
 32944800   938.9500   07/01/2007 
 32914980   946.0100   04/01/2007 
 31182660   949.7200   03/01/2007 
 39104980   943.8400   02/01/2007 
 31777450   939.9900   01/01/2007 
 
 
שערי מניה - ממוצע חודשי
ממוצע שנתי ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
1069. 945.0 986.9 968.9 1041. 1098. 1109. 1129. 1051. 1053. 1154. 1145. 1152.
 
רשימת החברות המרכיבות את המדד
בנק הפועלים בע"מ
נייר: פעלים
אחוז מהמדד (5.2%)
בנק לאומי לישראל בע"מ
נייר: לאומי
אחוז מהמדד (5.12%)
נייס סיסטמס בע"מ
נייר: נייס
אחוז מהמדד (4.78%)
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
נייר: טבע
אחוז מהמדד (4.75%)
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
נייר: דסקנט
אחוז מהמדד (3.45%)
כימיקלים לישראל בע"מ
נייר: כיל
אחוז מהמדד (3.36%)
בנק מזרחי טפחות בע"מ
נייר: מזטפ
אחוז מהמדד (2.88%)
לייבפרסון אינק.
נייר: לפסן
אחוז מהמדד (2.65%)
אלביט מערכות בע"מ
נייר: אלבמע
אחוז מהמדד (2.63%)
טאואר סמיקונדקטור בע"מ
נייר: טאואר
אחוז מהמדד (2.27%)
קבוצת עזריאלי בע"מ
נייר: עזרל
אחוז מהמדד (1.92%)
נובה מכשירי מדידה בע"מ
נייר: נובה
אחוז מהמדד (1.87%)
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נייר: בזק
אחוז מהמדד (1.63%)
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
נייר: אלחץ
אחוז מהמדד (1.59%)
שופר-סל בע"מ
נייר: שפרסל
אחוז מהמדד (1.49%)
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
נייר: בנלמ
אחוז מהמדד (1.25%)
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
נייר: אנלט
אחוז מהמדד (1.19%)
חברת מבני תעשיה בע"מ
נייר: מבני
אחוז מהמדד (1.18%)
מליסרון בע"מ
נייר: מלסרן
אחוז מהמדד (1.18%)
שיכון ובינוי בע"מ
נייר: שוב
אחוז מהמדד (1.12%)
שטראוס גרופ בע"מ
נייר: שטרס
אחוז מהמדד (1.03%)
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
נייר: הראל
אחוז מהמדד (0.93%)
הפניקס אחזקות בע"מ
נייר: פנקס
אחוז מהמדד (0.92%)
ביג מרכזי קניות בע"מ
נייר: ביג
אחוז מהמדד (0.91%)
אלקטרה בע"מ
נייר: אלקטה
אחוז מהמדד (0.86%)
החברה לישראל בע"מ
נייר: חל
אחוז מהמדד (0.83%)
איירפורט סיטי בע"מ
נייר: ארפט
אחוז מהמדד (0.82%)
כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
נייר: כללבט
אחוז מהמדד (0.81%)
פורמולה מערכות (1985) בע"מ
נייר: פרמלה
אחוז מהמדד (0.78%)
קמטק בע"מ
נייר: קמטק
אחוז מהמדד (0.77%)
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
נייר: גבים
אחוז מהמדד (0.77%)
אמות השקעות בע"מ
נייר: אמות
אחוז מהמדד (0.75%)
סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן
נייר: ספנס
אחוז מהמדד (0.74%)
פוקס-ויזל בע"מ
נייר: פוקס
אחוז מהמדד (0.69%)
דנאל (אדיר יהושע) בע"מ
נייר: דנלכא
אחוז מהמדד (0.67%)
מטריקס אי.טי בע"מ
נייר: מטרקס
אחוז מהמדד (0.67%)
מיטרוניקס בע"מ
נייר: מטרן
אחוז מהמדד (0.65%)
חילן בע"מ
נייר: חילן
אחוז מהמדד (0.65%)
פז חברת נפט בע"מ
נייר: פזנפט
אחוז מהמדד (0.65%)
ריט 1 בע"מ
נייר: ריט1
אחוז מהמדד (0.61%)
אנרג''יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ
נייר: אנרג
אחוז מהמדד (0.6%)
מגה אור החזקות בע"מ
נייר: מגאר
אחוז מהמדד (0.6%)
אודיוקודס בע"מ
נייר: אודק
אחוז מהמדד (0.56%)
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
נייר: דלקד
אחוז מהמדד (0.54%)
דלק מערכות רכב בע"מ
נייר: דלקרכ
אחוז מהמדד (0.52%)
רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ
נייר: רמלי
אחוז מהמדד (0.51%)
פ.י.ב.י אחזקות בע"מ
נייר: פיבי
אחוז מהמדד (0.5%)
פרטנר תקשורת בע"מ
נייר: פרטנר
אחוז מהמדד (0.47%)
קומפיוג''ן בע"מ
נייר: קמפג
אחוז מהמדד (0.47%)
סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ
נייר: סמט
אחוז מהמדד (0.45%)
מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נייר: ממהח
אחוז מהמדד (0.45%)
אלוט קומיוניקיישנס בע"מ
נייר: אלטת
אחוז מהמדד (0.45%)
אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
נייר: אמצ
אחוז מהמדד (0.42%)
וואן טכנולוגיות תוכנה (או.אס.טי) בע"מ
נייר: וואן
אחוז מהמדד (0.4%)
אקויטל בע"מ
נייר: אקטל
אחוז מהמדד (0.38%)
י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"מ
נייר: דמרי
אחוז מהמדד (0.34%)
קבוצת דלק בע"מ
נייר: דלקקב
אחוז מהמדד (0.34%)
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
נייר: סלענד
אחוז מהמדד (0.34%)
מג''יק תעשיות תכנה בע"מ
נייר: מגיק
אחוז מהמדד (0.33%)
אלקו בע"מ
נייר: אלקו
אחוז מהמדד (0.33%)
בתי זקוק לנפט בע"מ
נייר: בזן
אחוז מהמדד (0.33%)
ישראמקו נגב 2 - שותפות מוגבלת
נייר: ישרמק
אחוז מהמדד (0.33%)
גזית גלוב בע"מ
נייר: גלוב
אחוז מהמדד (0.31%)
גילת רשתות לווין בע"מ
נייר: גילת
אחוז מהמדד (0.31%)
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
נייר: מגדל
אחוז מהמדד (0.3%)
אמניס תרפיוטיקס בע"מ
נייר: אמנס
אחוז מהמדד (0.28%)
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
נייר: אפמג
אחוז מהמדד (0.27%)
ישרס חברה להשקעות בע"מ
נייר: ישרס
אחוז מהמדד (0.26%)
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
נייר: רבנד
אחוז מהמדד (0.26%)
רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת
נייר: רצו
אחוז מהמדד (0.25%)
סלקום ישראל בע"מ
נייר: סלקם
אחוז מהמדד (0.25%)
ישראל קנדה בע"מ
נייר: ישקנ
אחוז מהמדד (0.24%)
אפריקה ישראל נכסים בע"מ
נייר: אפנכ
אחוז מהמדד (0.24%)
אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
נייר: אזרם
אחוז מהמדד (0.23%)
תדיראן הולדינגס בע"מ
נייר: תדראן
אחוז מהמדד (0.22%)
ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ
נייר: ערד
אחוז מהמדד (0.22%)
איתמר מדיקל בע"מ
נייר: אתמר
אחוז מהמדד (0.21%)
ביומדיקס אינקובטור בע"מ
נייר: במדק
אחוז מהמדד (0.2%)
דלתא גליל תעשיות בע"מ
נייר: דלתא
אחוז מהמדד (0.2%)
נטו מלינדה סחר בע"מ
נייר: נטמל
אחוז מהמדד (0.2%)
מלם - תים בע"מ
נייר: מלתם
אחוז מהמדד (0.16%)
בראק קפיטל פרופרטיז אן וי
נייר: ברקא
אחוז מהמדד (0.16%)
קמהדע בע"מ
נייר: קמדע
אחוז מהמדד (0.15%)
אלקטרה נדל"ן
נייר: אלקנד
אחוז מהמדד (0.15%)
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
נייר: אדגר
אחוז מהמדד (0.13%)
נייר חדרה בע"מ
נייר: נייח
אחוז מהמדד (0.13%)
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
נייר: הכשרה
אחוז מהמדד (0.12%)
קרור אחזקות בע"מ
נייר: קרור
אחוז מהמדד (0.12%)
ארד בע"מ
נייר: ארד
אחוז מהמדד (0.11%)
איי.אי.אס החזקות בע"מ
נייר: איאס
אחוז מהמדד (0.11%)
פלסאון תעשיות בע"מ
נייר: פלסון
אחוז מהמדד (0.11%)
מיטב דש השקעות בע"מ
נייר: מטדש
אחוז מהמדד (0.11%)
נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
נייר: נפטא
אחוז מהמדד (0.11%)
קרסו מוטורס בע"מ
נייר: קרסו
אחוז מהמדד (0.11%)
ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ
נייר: וקטר
אחוז מהמדד (0.1%)
לוינשטין נכסים בע"מ
נייר: לשנכ
אחוז מהמדד (0.08%)
אילקס מדיקל בע"מ
נייר: אילקס
אחוז מהמדד (0.08%)
אתלון השקעות בע"מ
נייר: אפיו
אחוז מהמדד (0.07%)
 


 עזרה   כתוב אלינו   אודות הון דיסק   עמוד הבית   כרטיסיה לדוגמא