חזור   לכרטיסיה  
 :נייר 
 :סוג מידע 
 :חברה 
קישורים מזכיר אספה רכוש מנוי חיפוש
 

גרף מדד התל-טק לשנת 2004 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
 
      
   
תמורה  שער  תאריך   
 3091512   406.6500   30/12/2004 
 3091512   401.7500   29/12/2004 
 2427371   399.9400   28/12/2004 
 1569518   401.4800   27/12/2004 
 2123976   395.3300   26/12/2004 
 1223650   393.2800   23/12/2004 
 1223650   390.4700   22/12/2004 
 1219304   389.2100   21/12/2004 
 1219304   395.1600   20/12/2004 
 898030   395.1000   19/12/2004 
 1428913   399.0700   16/12/2004 
 1428913   394.1500   15/12/2004 
 1360399   395.3600   14/12/2004 
 1394335   395.5100   13/12/2004 
 1433616   391.1500   12/12/2004 
 1690136   386.5500   09/12/2004 
 1876555   391.6900   06/12/2004 
 1876555   394.5700   05/12/2004 
 1608564   393.1100   02/12/2004 
 1608564   389.7200   01/12/2004 
 1171676   391.3600   30/11/2004 
 1291431   392.3800   29/11/2004 
 1511706   388.5100   28/11/2004 
 1630727   390.2100   25/11/2004 
 1630727   390.2700   24/11/2004 
 1332785   386.9600   23/11/2004 
 1279410   382.3000   21/11/2004 
 2649455   389.8300   17/11/2004 
 2649455   386.2600   16/11/2004 
 2629540   382.6900   15/11/2004 
 2427718   382.3500   14/11/2004 
 1515328   374.3000   11/11/2004 
 1515328   370.3500   10/11/2004 
 1564629   372.5800   09/11/2004 
 1349802   369.8000   08/11/2004 
 1370400   367.7200   07/11/2004 
 1753985   364.6900   04/11/2004 
 1753985   369.0200   03/11/2004 
 1932977   361.1900   02/11/2004 
 1476799   361.9900   01/11/2004 
 1153491   360.6400   31/10/2004 
 2778903   363.3000   28/10/2004 
 2778903   360.7600   27/10/2004 
 1113339   359.9300   26/10/2004 
 1599038   356.1400   25/10/2004 
 1150781   358.6000   24/10/2004 
 1222573   362.6800   21/10/2004 
 1222573   363.2500   20/10/2004 
 672455   367.2500   19/10/2004 
 1006983   360.6300   18/10/2004 
 1205751   364.4500   17/10/2004 
 1081810   368.6100   14/10/2004 
 1081810   370.8200   13/10/2004 
 927761   364.0900   12/10/2004 
 893652   371.9200   11/10/2004 
 898787   372.2700   10/10/2004 
 984431   376.4000   05/10/2004 
 984431   375.5600   04/10/2004 
 1297908   371.8600   03/10/2004 
 0   361.7400   29/09/2004 
 1552726   361.7400   28/09/2004 
 1552726   365.3700   27/09/2004 
 1093008   367.4100   26/09/2004 
 1752847   365.6800   23/09/2004 
 1258308   371.4500   20/09/2004 
 2075381   374.0300   19/09/2004 
 2085784   370.8400   14/09/2004 
 2085784   365.5400   13/09/2004 
 1907312   365.8400   12/09/2004 
 1071879   364.8300   09/09/2004 
 1071879   364.7100   08/09/2004 
 1358347   363.0700   07/09/2004 
 1180568   359.0600   06/09/2004 
 712272   358.2900   05/09/2004 
 1207128   356.8500   02/09/2004 
 1207128   351.7400   01/09/2004 
 692274   351.0400   31/08/2004 
 1156081   357.7700   30/08/2004 
 671171   361.6800   29/08/2004 
 1639737   361.8200   26/08/2004 
 1893591   355.1900   25/08/2004 
 870882   356.2900   24/08/2004 
 837434   353.6400   23/08/2004 
 966714   354.3900   22/08/2004 
 1061027   343.8900   19/08/2004 
 1061027   334.7700   18/08/2004 
 1044972   332.0400   17/08/2004 
 1095024   321.3300   16/08/2004 
 1302088   324.9600   15/08/2004 
 1846897   329.5100   12/08/2004 
 1846897   336.9900   11/08/2004 
 1524735   341.0400   10/08/2004 
 1524735   345.2000   09/08/2004 
 1056716   349.1200   08/08/2004 
 1508256   357.1100   05/08/2004 
 1508256   352.7100   04/08/2004 
 1149707   361.2800   03/08/2004 
 1121282   360.3900   02/08/2004 
 986905   364.1800   01/08/2004 
 1202488   357.0300   29/07/2004 
 1520119   355.7100   28/07/2004 
 1442010   365.4600   26/07/2004 
 896747   365.5300   25/07/2004 
 1156588   373.5300   22/07/2004 
 1385720   384.4900   21/07/2004 
 1420199   380.9300   20/07/2004 
 1393498   378.4300   19/07/2004 
 843881   376.0900   18/07/2004 
 987138   379.1400   15/07/2004 
 1311491   371.8300   14/07/2004 
 1311491   377.6400   13/07/2004 
 1363415   378.9400   12/07/2004 
 1059459   378.8500   11/07/2004 
 3642019   384.5900   08/07/2004 
 3929658   385.1000   07/07/2004 
 1533096   388.3900   06/07/2004 
 1559953   393.1400   05/07/2004 
 1553500   389.9400   04/07/2004 
 2438478   394.4000   01/07/2004 
 2438478   392.3100   30/06/2004 
 2389208   391.1300   29/06/2004 
 1255609   396.0000   28/06/2004 
 1472437   394.4300   27/06/2004 
 1703910   391.7200   24/06/2004 
 1703910   385.9300   23/06/2004 
 1207618   384.7200   22/06/2004 
 821702   387.1700   21/06/2004 
 1493890   382.6900   20/06/2004 
 991633   379.9400   17/06/2004 
 991633   377.9900   16/06/2004 
 1003243   374.8000   15/06/2004 
 837148   376.4900   14/06/2004 
 777854   377.3800   13/06/2004 
 452656   377.7200   10/06/2004 
 452656   378.0600   09/06/2004 
 761347   376.2900   08/06/2004 
 844990   377.6900   07/06/2004 
 839891   375.0900   06/06/2004 
 500333   380.5100   03/06/2004 
 500333   382.1800   02/06/2004 
 744770   379.2700   01/06/2004 
 559942   376.0800   31/05/2004 
 614612   374.9900   30/05/2004 
 1677125   375.1600   27/05/2004 
 492020   367.7300   24/05/2004 
 492020   365.5800   23/05/2004 
 499803   363.4500   20/05/2004 
 890056   365.9500   19/05/2004 
 890056   358.9400   18/05/2004 
 781450   355.4500   17/05/2004 
 1224346   365.0900   16/05/2004 
 920318   367.3100   13/05/2004 
 920318   365.7800   12/05/2004 
 800821   364.9300   11/05/2004 
 1206368   359.9800   10/05/2004 
 1873120   375.8800   09/05/2004 
 1226856   384.1100   06/05/2004 
 1226856   388.4000   05/05/2004 
 1086617   384.1100   04/05/2004 
 1210515   382.8700   03/05/2004 
 1049251   379.1600   02/05/2004 
 1847722   385.7500   29/04/2004 
 1847722   398.8100   28/04/2004 
 932181   409.1100   25/04/2004 
 1284627   410.6800   22/04/2004 
 1284627   412.3300   21/04/2004 
 1357898   421.3200   20/04/2004 
 1856933   414.9900   19/04/2004 
 1147486   411.9500   18/04/2004 
 2336013   416.1600   15/04/2004 
 2336013   412.4800   14/04/2004 
 1411942   417.6300   13/04/2004 
 744827   417.0600   08/04/2004 
 744827   410.2600   07/04/2004 
 1578269   408.5100   04/04/2004 
 862042   397.3600   01/04/2004 
 862042   395.7000   31/03/2004 
 801702   391.9400   30/03/2004 
 914534   391.6600   29/03/2004 
 827140   382.8000   28/03/2004 
 1435573   380.7500   25/03/2004 
 1435573   378.5200   24/03/2004 
 1436512   390.8200   23/03/2004 
 1282997   389.4000   22/03/2004 
 863513   398.6500   21/03/2004 
 1384223   397.0000   18/03/2004 
 1384223   395.8300   17/03/2004 
 929248   398.0000   16/03/2004 
 1096974   397.4900   15/03/2004 
 772358   398.8600   14/03/2004 
 1355873   387.3900   11/03/2004 
 1355873   398.7100   10/03/2004 
 1657500   407.0900   09/03/2004 
 1338712   410.1200   08/03/2004 
 950989   406.8300   04/03/2004 
 950989   403.2000   03/03/2004 
 1333297   400.7500   02/03/2004 
 1036298   401.5600   01/03/2004 
 1084437   395.3400   29/02/2004 
 1298604   387.6000   26/02/2004 
 1298604   385.7900   25/02/2004 
 957850   385.7000   24/02/2004 
 1257607   398.8000   23/02/2004 
 1192454   401.7500   22/02/2004 
 1147484   406.2800   19/02/2004 
 1147484   402.8700   18/02/2004 
 1379934   408.2000   17/02/2004 
 1274582   406.1700   16/02/2004 
 921898   402.8200   15/02/2004 
 1095969   406.8200   12/02/2004 
 1095969   403.5800   11/02/2004 
 1183582   398.7300   10/02/2004 
 1217010   396.9400   09/02/2004 
 1105996   392.3000   08/02/2004 
 1559299   381.8200   05/02/2004 
 1618260   377.8900   04/02/2004 
 1694630   390.5900   03/02/2004 
 724469   392.7600   02/02/2004 
 966806   386.7000   01/02/2004 
 1466029   399.6300   29/01/2004 
 1492981   405.4400   28/01/2004 
 1483239   410.4300   27/01/2004 
 1483239   404.1300   26/01/2004 
 1174302   405.4300   25/01/2004 
 3373451   400.4100   22/01/2004 
 3373451   414.6800   21/01/2004 
 2601054   440.5200   20/01/2004 
 3573471   437.8300   19/01/2004 
 2275341   428.5700   18/01/2004 
 1522954   413.2100   15/01/2004 
 1522954   408.6200   14/01/2004 
 1816798   407.6100   13/01/2004 
 2622318   398.1900   12/01/2004 
 1840605   402.2700   11/01/2004 
 1708837   386.1400   08/01/2004 
 1708837   370.4900   07/01/2004 
 1449361   373.1200   06/01/2004 
 2742262   368.4700   05/01/2004 
 2102579   362.5900   04/01/2004 
 
 
שערי מניה - ממוצע חודשי
ממוצע שנתי ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
382.1 401.8 395.6 395.5 409.6 371.0 382.7 377.9 348.1 364.0 365.7 378.7 394.9
 
רשימת החברות המרכיבות את המדד
אלוט קומיוניקיישנס בע"מ
נייר: אלטת
אחוז מהמדד (2.31%)
קמטק בע"מ
נייר: קמטק
אחוז מהמדד (2.28%)
נובה מכשירי מדידה בע"מ
נייר: נובה
אחוז מהמדד (2.28%)
מיטרוניקס בע"מ
נייר: מטרן
אחוז מהמדד (2.17%)
טאואר סמיקונדקטור בע"מ
נייר: טאואר
אחוז מהמדד (2.15%)
אנרג''יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ
נייר: אנרג
אחוז מהמדד (2.14%)
חילן בע"מ
נייר: חילן
אחוז מהמדד (2.14%)
מטריקס אי.טי בע"מ
נייר: מטרקס
אחוז מהמדד (2.13%)
אמניס תרפיוטיקס בע"מ
נייר: אמנס
אחוז מהמדד (2.11%)
אלביט מערכות בע"מ
נייר: אלבמע
אחוז מהמדד (2.09%)
אודיוקודס בע"מ
נייר: אודק
אחוז מהמדד (2.09%)
לייבפרסון אינק.
נייר: לפסן
אחוז מהמדד (2.06%)
פורמולה מערכות (1985) בע"מ
נייר: פרמלה
אחוז מהמדד (2.05%)
וואן טכנולוגיות תוכנה (או.אס.טי) בע"מ
נייר: וואן
אחוז מהמדד (2.04%)
נייס סיסטמס בע"מ
נייר: נייס
אחוז מהמדד (1.97%)
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
נייר: טבע
אחוז מהמדד (1.96%)
סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן
נייר: ספנס
אחוז מהמדד (1.96%)
מג''יק תעשיות תכנה בע"מ
נייר: מגיק
אחוז מהמדד (1.95%)
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
נייר: אנלט
אחוז מהמדד (1.89%)
קומפיוג''ן בע"מ
נייר: קמפג
אחוז מהמדד (1.88%)
פריון נטוורק בע"מ
נייר: פריון
אחוז מהמדד (1.77%)
איתמר מדיקל בע"מ
נייר: אתמר
אחוז מהמדד (1.74%)
ביומדיקס אינקובטור בע"מ
נייר: במדק
אחוז מהמדד (1.68%)
פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ
נייר: פרסט
אחוז מהמדד (1.54%)
גילת רשתות לווין בע"מ
נייר: גילת
אחוז מהמדד (1.52%)
בונוס ביוגרופ בע"מ
נייר: בונס
אחוז מהמדד (1.37%)
מלם - תים בע"מ
נייר: מלתם
אחוז מהמדד (1.29%)
קמהדע בע"מ
נייר: קמדע
אחוז מהמדד (1.25%)
פרוטליקס ביות''רפיוטיקס אינק
נייר: פלקס
אחוז מהמדד (1.15%)
אבוגן בע"מ
נייר: אבגן
אחוז מהמדד (1.05%)
סולגרין בע"מ
נייר: סלגן
אחוז מהמדד (1.04%)
טלסיס בע"מ
נייר: טלסיס
אחוז מהמדד (1.02%)
פריורטק בע"מ
נייר: פרטק
אחוז מהמדד (1.01%)
ארד בע"מ
נייר: ארד
אחוז מהמדד (0.93%)
פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.
נייר: פלתר
אחוז מהמדד (0.83%)
א.מ.ת מיחשוב בע"מ
נייר: אמת
אחוז מהמדד (0.77%)
אייסקיור מדיקל בע"מ
נייר: אסקמ
אחוז מהמדד (0.76%)
בריינסוויי בע"מ
נייר: ברינ
אחוז מהמדד (0.7%)
ביוליין אר אקס בע"מ
נייר: ביול
אחוז מהמדד (0.69%)
אינטרקיור בע"מ
נייר: אנקר
אחוז מהמדד (0.62%)
אתלון השקעות בע"מ
נייר: אפיו
אחוז מהמדד (0.61%)
אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ
נייר: אפקט
אחוז מהמדד (0.45%)
פנטזי נטוורק בע"מ
נייר: פנטז
אחוז מהמדד (0.43%)
כיטוב פארמה בע"מ
נייר: כטוב
אחוז מהמדד (0.42%)
אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ
נייר: אלרון
אחוז מהמדד (0.41%)
פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ
נייר: פסבט
אחוז מהמדד (0.4%)
אור סיטי החזקות בע"מ
נייר: אור
אחוז מהמדד (0.38%)
פייטון תעשיות בע"מ
נייר: פטון
אחוז מהמדד (0.34%)
ע.ל הון אחזקות (2016) בע"מ
נייר: הנאח
אחוז מהמדד (0.32%)
אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ
נייר: אפלי
אחוז מהמדד (0.3%)
קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ
נייר: מחשר
אחוז מהמדד (0.29%)
אורביט טכנולוג''יס בע"מ
נייר: ארביט
אחוז מהמדד (0.27%)
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
נייר: כללבי
אחוז מהמדד (0.27%)
גרינרג''י אנרגיות מתחדשות בע"מ
נייר: גרנג
אחוז מהמדד (0.21%)
בבילון בע"מ
נייר: בביל
אחוז מהמדד (0.21%)
רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ
נייר: רבגפ
אחוז מהמדד (0.21%)
ביונד טיים אחזקות בע"מ
נייר: בנטמ
אחוז מהמדד (0.18%)
קווליטאו בע"מ
נייר: קלטו
אחוז מהמדד (0.17%)
טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ
נייר: טופמע
אחוז מהמדד (0.14%)
בתי זיקוק צירון בע"מ
נייר: בזצ
אחוז מהמדד (0.14%)
סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ
נייר: סנפל
אחוז מהמדד (0.13%)
סינאל מלל פייווי בע"מ
נייר: סנאל
אחוז מהמדד (0.13%)
ארית תעשיות בע"מ
נייר: ארית
אחוז מהמדד (0.13%)
ג''ובוקיט החזקות בע"מ
נייר: טגדר
אחוז מהמדד (0.12%)
רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ
נייר: רקח
אחוז מהמדד (0.12%)
די - פארם בע"מ
נייר: דפרם
אחוז מהמדד (0.11%)
מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ
נייר: מדקל
אחוז מהמדד (0.1%)
או. אר. טי. טכנולוגיות בע"מ
נייר: ארטכ
אחוז מהמדד (0.09%)
אלגומייזר בע"מ
נייר: אלמו
אחוז מהמדד (0.09%)
יוניטרוניקס (1989) ר"ג בע"מ
נייר: יונט
אחוז מהמדד (0.09%)
תעוזה בע"מ
נייר: תעוזה
אחוז מהמדד (0.09%)
תפן - הנדסת תעשיה וניהול וניתוח מערכות בע"מ
נייר: תפן
אחוז מהמדד (0.08%)
איילון פתרונות פיננסים (קרנות נאמנות ) בע"מ
נייר: דרקפ
אחוז מהמדד (0.07%)
דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מ
נייר: דרקפ
אחוז מהמדד (0.07%)
אליום מדיקל סולושנס בע"מ
נייר: אלמד
אחוז מהמדד (0.07%)
קפיטל פוינט בע"מ
נייר: קפטל
אחוז מהמדד (0.06%)
ביו ויו בע"מ
נייר: בויו
אחוז מהמדד (0.06%)
מיי סייז אינק
נייר: מיסז
אחוז מהמדד (0.05%)
 


 עזרה   כתוב אלינו   אודות הון דיסק   עמוד הבית   כרטיסיה לדוגמא