חזור   לכרטיסיה  
 :נייר 
 :סוג מידע 
 :חברה 
קישורים מזכיר אספה רכוש מנוי חיפוש
 

גרף מדד התל-טק לשנת 2001 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
 
      
   
תמורה  שער  תאריך   
 2133391   260.0200   31/12/2001 
 2133391   271.6800   30/12/2001 
 3556228   254.9600   26/12/2001 
 2081753   250.6400   25/12/2001 
 2177914   244.2300   24/12/2001 
 1764686   245.2700   23/12/2001 
 1266924   229.8400   20/12/2001 
 1303157   231.1300   19/12/2001 
 1835005   233.8100   18/12/2001 
 849260   234.4300   17/12/2001 
 1894841   235.8400   16/12/2001 
 1547745   240.9300   13/12/2001 
 1142929   243.2800   12/12/2001 
 863591   243.7500   11/12/2001 
 1258624   245.7800   10/12/2001 
 984420   239.4100   09/12/2001 
 1365868   233.4400   06/12/2001 
 847821   231.6900   05/12/2001 
 686183   233.9500   04/12/2001 
 779845   233.1400   03/12/2001 
 407278   235.0100   02/12/2001 
 1054671   235.8500   29/11/2001 
 581183   238.1100   28/11/2001 
 1402202   237.1600   27/11/2001 
 2128414   239.8700   26/11/2001 
 3421555   227.5600   25/11/2001 
 1311045   221.1200   22/11/2001 
 1356502   220.6700   21/11/2001 
 1663019   220.3700   20/11/2001 
 1961751   217.3800   19/11/2001 
    215.9400   18/11/2001 
 756943   216.7600   15/11/2001 
 1581361   210.1800   14/11/2001 
 969136   201.6000   13/11/2001 
 834712   204.1500   12/11/2001 
 722716   201.0700   11/11/2001 
 635643   201.0200   08/11/2001 
 513887   199.1100   07/11/2001 
 597748   199.3500   06/11/2001 
 898219   198.2400   05/11/2001 
 487837   198.2500   04/11/2001 
 648395   202.7900   01/11/2001 
 424072   204.0800   31/10/2001 
 428754   206.4700   30/10/2001 
 706948   206.6800   29/10/2001 
 413480   205.6000   28/10/2001 
 483220   207.8800   25/10/2001 
 531358   209.3000   24/10/2001 
 581472   209.0100   23/10/2001 
 522127   208.0500   22/10/2001 
 702596   206.8200   21/10/2001 
 856883   210.8800   18/10/2001 
 1206859   209.8800   17/10/2001 
 906593   207.8400   16/10/2001 
 1531666   209.5200   15/10/2001 
 793355   210.5300   14/10/2001 
 1212039   206.2500   11/10/2001 
 1098668   207.5600   10/10/2001 
 710999   203.4000   07/10/2001 
 1361437   199.6100   04/10/2001 
 719998   205.0200   03/10/2001 
 553734   202.6900   30/09/2001 
 860716   201.3300   25/09/2001 
 1144751   197.2500   24/09/2001 
 872697   207.7600   23/09/2001 
 1020494   208.4300   20/09/2001 
 780133   217.7100   16/09/2001 
 423999   213.6500   13/09/2001 
 1654455   220.9800   12/09/2001 
 627001   223.1000   11/09/2001 
 680696   228.1400   10/09/2001 
 582199   231.2000   09/09/2001 
 459592   232.9300   06/09/2001 
 637811   235.4900   05/09/2001 
 1316026   236.4800   04/09/2001 
 1703982   236.4800   03/09/2001 
 2138612   246.5300   29/08/2001 
 2246270   248.7000   28/08/2001 
 665446   253.9400   27/08/2001 
 859938   255.1100   26/08/2001 
 464524   254.0000   23/08/2001 
 428521   251.6300   22/08/2001 
 335052   251.7600   21/08/2001 
 640403   251.2600   20/08/2001 
 636423   249.9200   19/08/2001 
 654333   256.7800   16/08/2001 
 486084   260.9900   15/08/2001 
 605250   262.7600   14/08/2001 
 544014   263.1800   13/08/2001 
 370106   261.2000   12/08/2001 
 1063986   262.5900   09/08/2001 
 623596   267.3400   08/08/2001 
 369075   266.8700   07/08/2001 
 767024   269.9300   06/08/2001 
 1013960   271.5300   05/08/2001 
 604065   236.4400   03/08/2001 
 1663442   268.7700   02/08/2001 
 896923   260.4400   01/08/2001 
 815467   254.6500   31/07/2001 
 926136   254.6900   30/07/2001 
 1092706   253.0400   26/07/2001 
 499732   253.3900   25/07/2001 
 427937   254.5500   24/07/2001 
 558020   256.3400   23/07/2001 
 446783   254.9900   22/07/2001 
 994121   257.1400   19/07/2001 
 493914   257.7200   18/07/2001 
 477640   261.9200   17/07/2001 
 894969   264.4800   16/07/2001 
 444364   264.9000   15/07/2001 
 421118   264.0700   12/07/2001 
 300736   260.5400   11/07/2001 
 488149   264.3200   10/07/2001 
 265343   261.2300   09/07/2001 
 280644   260.2000   08/07/2001 
 407709   267.4400   05/07/2001 
 584643   269.9300   04/07/2001 
 604065   270.8900   03/07/2001 
 705323   275.5600   02/07/2001 
 1870826   267.2800   28/06/2001 
 1174996   262.2700   27/06/2001 
 630087   258.4100   26/06/2001 
 797529   258.2400   25/06/2001 
 919712   254.9300   24/06/2001 
 571811   257.7900   21/06/2001 
 678759   260.3400   20/06/2001 
 984394   264.8200   19/06/2001 
 601821   263.9900   18/06/2001 
 596438   270.1700   17/06/2001 
 502062   276.2800   14/06/2001 
 694722   282.7700   13/06/2001 
 741908   276.0500   12/06/2001 
 643894   283.5700   11/06/2001 
 475570   287.1000   10/06/2001 
 330095   287.9800   07/06/2001 
 547183   290.6900   06/06/2001 
 557144   288.3400   05/06/2001 
 397345   286.1900   04/06/2001 
 543064   284.9500   03/06/2001 
 516752   289.1400   31/05/2001 
 4828667   295.7900   30/05/2001 
 1017565   303.5600   29/05/2001 
 720280   307.3100   24/05/2001 
 1367919   307.5600   23/05/2001 
 1484948   303.4500   22/05/2001 
 984778   296.8100   21/05/2001 
 655734   292.9900   20/05/2001 
 1338865   294.7700   17/05/2001 
 1028102   286.6000   16/05/2001 
 1364488   288.0900   15/05/2001 
 1060191   285.7500   14/05/2001 
 712757   288.3800   13/05/2001 
 1550604   293.2500   10/05/2001 
 1059015   288.2800   09/05/2001 
 2654140   297.9300   08/05/2001 
 1499861   298.1900   07/05/2001 
 3357467   301.3600   06/05/2001 
 2517434   300.9900   03/05/2001 
 2407220   301.1500   02/05/2001 
 1515146   291.0500   01/05/2001 
 1547665   286.6000   30/04/2001 
 1668091   281.9900   29/04/2001 
 1111943   270.0900   24/04/2001 
 839429   273.2400   23/04/2001 
 1277577   272.7800   22/04/2001 
 1181421   266.3100   19/04/2001 
 771018   264.1100   18/04/2001 
 576343   253.1800   17/04/2001 
 714316   262.0500   16/04/2001 
 904557   264.9200   15/04/2001 
 453902   257.6900   12/04/2001 
 810615   257.5700   11/04/2001 
 870077   255.1100   10/04/2001 
 354290   247.2900   09/04/2001 
 1907888   249.3800   05/04/2001 
 1253028   240.7100   04/04/2001 
 669845   241.9300   03/04/2001 
 816175   248.3300   02/04/2001 
 990599   251.1100   01/04/2001 
 1410501   248.9400   29/03/2001 
 739721   260.0700   28/03/2001 
 575338   264.6600   27/03/2001 
 473670   271.3900   26/03/2001 
 620059   268.1000   25/03/2001 
 1479119   260.6200   22/03/2001 
 719241   269.5500   21/03/2001 
 827558   275.2000   20/03/2001 
 623774   274.6400   19/03/2001 
 1713234   273.8500   18/03/2001 
 1473104   275.2400   15/03/2001 
 3170163   277.1700   14/03/2001 
 1835312   290.6100   13/03/2001 
 1372337   298.9200   12/03/2001 
 859346   309.1100   11/03/2001 
 715931   320.4900   08/03/2001 
 1020923   324.8700   07/03/2001 
 1017524   321.6900   06/03/2001 
 761929   315.4600   05/03/2001 
 833189   317.0200   04/03/2001 
 977800   324.0900   01/03/2001 
 977800   329.3700   28/02/2001 
 929841   331.8900   27/02/2001 
 1069659   328.4300   26/02/2001 
 636473   325.1000   25/02/2001 
 953290   324.1700   22/02/2001 
 1574135   332.8800   21/02/2001 
 1012657   340.2900   20/02/2001 
 422037   342.0000   19/02/2001 
 665358   342.9200   18/02/2001 
 869099   355.8900   15/02/2001 
 1018048   357.1800   14/02/2001 
 1018048   365.2300   13/02/2001 
 1018048   366.8200   12/02/2001 
 1295038   369.6500   11/02/2001 
 977950   366.8200   08/02/2001 
 895074   367.3200   07/02/2001 
 1825298   370.0800   05/02/2001 
 1825298   362.4700   04/02/2001 
 1516644   370.4200   01/02/2001 
 1318763   373.3100   31/01/2001 
 1030156   366.8000   30/01/2001 
 1348394   369.4000   29/01/2001 
 1136741   370.0600   28/01/2001 
 1050943   382.4100   25/01/2001 
 830104   374.8200   24/01/2001 
 877000   367.6500   23/01/2001 
 877000   374.9800   22/01/2001 
 568559   379.5300   21/01/2001 
 2734134   387.3500   18/01/2001 
 2734134   391.2800   17/01/2001 
 1828193   389.0800   16/01/2001 
 1828193   389.0800   15/01/2001 
 2302893   388.7500   14/01/2001 
 1847077   347.7200   11/01/2001 
 1873327   337.6800   10/01/2001 
 1556946   332.3100   09/01/2001 
 1921571   328.7800   08/01/2001 
 1446349   329.2400   07/01/2001 
 2072955   341.2100   04/01/2001 
 2525453   330.8600   03/01/2001 
 2212579   347.4100   02/01/2001 
 1149454   359.8300   01/01/2001 
 
 
שערי מניה - ממוצע חודשי
ממוצע שנתי ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
269.3 363.4 349.9 287.6 260.2 295.8 273.1 261.0 257.8 219.5 207.0 214.5 241.5
 
רשימת החברות המרכיבות את המדד
אלוט קומיוניקיישנס בע"מ
נייר: אלטת
אחוז מהמדד (2.31%)
קמטק בע"מ
נייר: קמטק
אחוז מהמדד (2.28%)
נובה מכשירי מדידה בע"מ
נייר: נובה
אחוז מהמדד (2.28%)
מיטרוניקס בע"מ
נייר: מטרן
אחוז מהמדד (2.17%)
טאואר סמיקונדקטור בע"מ
נייר: טאואר
אחוז מהמדד (2.15%)
אנרג''יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ
נייר: אנרג
אחוז מהמדד (2.14%)
חילן בע"מ
נייר: חילן
אחוז מהמדד (2.14%)
מטריקס אי.טי בע"מ
נייר: מטרקס
אחוז מהמדד (2.13%)
אמניס תרפיוטיקס בע"מ
נייר: אמנס
אחוז מהמדד (2.11%)
אלביט מערכות בע"מ
נייר: אלבמע
אחוז מהמדד (2.09%)
אודיוקודס בע"מ
נייר: אודק
אחוז מהמדד (2.09%)
לייבפרסון אינק.
נייר: לפסן
אחוז מהמדד (2.06%)
פורמולה מערכות (1985) בע"מ
נייר: פרמלה
אחוז מהמדד (2.05%)
וואן טכנולוגיות תוכנה (או.אס.טי) בע"מ
נייר: וואן
אחוז מהמדד (2.04%)
נייס סיסטמס בע"מ
נייר: נייס
אחוז מהמדד (1.97%)
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
נייר: טבע
אחוז מהמדד (1.96%)
סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן
נייר: ספנס
אחוז מהמדד (1.96%)
מג''יק תעשיות תכנה בע"מ
נייר: מגיק
אחוז מהמדד (1.95%)
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
נייר: אנלט
אחוז מהמדד (1.89%)
קומפיוג''ן בע"מ
נייר: קמפג
אחוז מהמדד (1.88%)
פריון נטוורק בע"מ
נייר: פריון
אחוז מהמדד (1.77%)
איתמר מדיקל בע"מ
נייר: אתמר
אחוז מהמדד (1.74%)
ביומדיקס אינקובטור בע"מ
נייר: במדק
אחוז מהמדד (1.68%)
פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ
נייר: פרסט
אחוז מהמדד (1.54%)
גילת רשתות לווין בע"מ
נייר: גילת
אחוז מהמדד (1.52%)
בונוס ביוגרופ בע"מ
נייר: בונס
אחוז מהמדד (1.37%)
מלם - תים בע"מ
נייר: מלתם
אחוז מהמדד (1.29%)
קמהדע בע"מ
נייר: קמדע
אחוז מהמדד (1.25%)
פרוטליקס ביות''רפיוטיקס אינק
נייר: פלקס
אחוז מהמדד (1.15%)
אבוגן בע"מ
נייר: אבגן
אחוז מהמדד (1.05%)
סולגרין בע"מ
נייר: סלגן
אחוז מהמדד (1.04%)
טלסיס בע"מ
נייר: טלסיס
אחוז מהמדד (1.02%)
פריורטק בע"מ
נייר: פרטק
אחוז מהמדד (1.01%)
ארד בע"מ
נייר: ארד
אחוז מהמדד (0.93%)
פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.
נייר: פלתר
אחוז מהמדד (0.83%)
א.מ.ת מיחשוב בע"מ
נייר: אמת
אחוז מהמדד (0.77%)
אייסקיור מדיקל בע"מ
נייר: אסקמ
אחוז מהמדד (0.76%)
בריינסוויי בע"מ
נייר: ברינ
אחוז מהמדד (0.7%)
ביוליין אר אקס בע"מ
נייר: ביול
אחוז מהמדד (0.69%)
אינטרקיור בע"מ
נייר: אנקר
אחוז מהמדד (0.62%)
אתלון השקעות בע"מ
נייר: אפיו
אחוז מהמדד (0.61%)
אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ
נייר: אפקט
אחוז מהמדד (0.45%)
פנטזי נטוורק בע"מ
נייר: פנטז
אחוז מהמדד (0.43%)
כיטוב פארמה בע"מ
נייר: כטוב
אחוז מהמדד (0.42%)
אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ
נייר: אלרון
אחוז מהמדד (0.41%)
פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ
נייר: פסבט
אחוז מהמדד (0.4%)
אור סיטי החזקות בע"מ
נייר: אור
אחוז מהמדד (0.38%)
פייטון תעשיות בע"מ
נייר: פטון
אחוז מהמדד (0.34%)
ע.ל הון אחזקות (2016) בע"מ
נייר: הנאח
אחוז מהמדד (0.32%)
אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ
נייר: אפלי
אחוז מהמדד (0.3%)
קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ
נייר: מחשר
אחוז מהמדד (0.29%)
אורביט טכנולוג''יס בע"מ
נייר: ארביט
אחוז מהמדד (0.27%)
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
נייר: כללבי
אחוז מהמדד (0.27%)
גרינרג''י אנרגיות מתחדשות בע"מ
נייר: גרנג
אחוז מהמדד (0.21%)
בבילון בע"מ
נייר: בביל
אחוז מהמדד (0.21%)
רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ
נייר: רבגפ
אחוז מהמדד (0.21%)
ביונד טיים אחזקות בע"מ
נייר: בנטמ
אחוז מהמדד (0.18%)
קווליטאו בע"מ
נייר: קלטו
אחוז מהמדד (0.17%)
טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ
נייר: טופמע
אחוז מהמדד (0.14%)
בתי זיקוק צירון בע"מ
נייר: בזצ
אחוז מהמדד (0.14%)
סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ
נייר: סנפל
אחוז מהמדד (0.13%)
סינאל מלל פייווי בע"מ
נייר: סנאל
אחוז מהמדד (0.13%)
ארית תעשיות בע"מ
נייר: ארית
אחוז מהמדד (0.13%)
ג''ובוקיט החזקות בע"מ
נייר: טגדר
אחוז מהמדד (0.12%)
רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ
נייר: רקח
אחוז מהמדד (0.12%)
די - פארם בע"מ
נייר: דפרם
אחוז מהמדד (0.11%)
מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ
נייר: מדקל
אחוז מהמדד (0.1%)
או. אר. טי. טכנולוגיות בע"מ
נייר: ארטכ
אחוז מהמדד (0.09%)
אלגומייזר בע"מ
נייר: אלמו
אחוז מהמדד (0.09%)
יוניטרוניקס (1989) ר"ג בע"מ
נייר: יונט
אחוז מהמדד (0.09%)
תעוזה בע"מ
נייר: תעוזה
אחוז מהמדד (0.09%)
תפן - הנדסת תעשיה וניהול וניתוח מערכות בע"מ
נייר: תפן
אחוז מהמדד (0.08%)
איילון פתרונות פיננסים (קרנות נאמנות ) בע"מ
נייר: דרקפ
אחוז מהמדד (0.07%)
דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מ
נייר: דרקפ
אחוז מהמדד (0.07%)
אליום מדיקל סולושנס בע"מ
נייר: אלמד
אחוז מהמדד (0.07%)
קפיטל פוינט בע"מ
נייר: קפטל
אחוז מהמדד (0.06%)
ביו ויו בע"מ
נייר: בויו
אחוז מהמדד (0.06%)
מיי סייז אינק
נייר: מיסז
אחוז מהמדד (0.05%)
 


 עזרה   כתוב אלינו   אודות הון דיסק   עמוד הבית   כרטיסיה לדוגמא