חזור   לכרטיסיה  
 :נייר 
 :סוג מידע 
 :חברה 
קישורים מזכיר אספה רכוש מנוי חיפוש
 

רשימת האספות החדשות במערכת מאז הצפיה האחרונה בדף זה
  נמצאו 10 אסיפות
 
קובץ עיתונות תאריך עדכון נושא סוג מיקום בשעה תאריך האסיפה   חברה  
       05/03/2017 14:06:53 אישור מדיניות תגמול מתוקנת  מיוחדת  מרכז עזריאלי 2, תל אביב  11:00 ‏יום רביעי ‏05 ‏אפריל ‏2017 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
         05/03/2017 08:56:41 דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015   מיוחדת  משרדי החברה, קיבוץ יקום  15:00 ‏יום חמישי ‏09 ‏מרץ ‏2017 דור-אלון אנרגיה (1988) בע"מ
         05/03/2017 08:55:05 עדכון ואישור מדיניות תגמול של החברה  מיוחדת  מגדלי מת"מ 3, חיפה  11:00 ‏יום רביעי ‏05 ‏אפריל ‏2017 סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ
     05/03/2017 08:49:35 עדכון ואישור מדיניות תגמול של החברה  מיוחדת  מגדלי מת"מ 3, חיפה  11:00 ‏יום רביעי ‏05 ‏אפריל ‏2017 סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ
       02/03/2017 15:36:22 אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה  מיוחדת  יגאל אלון 96, תל אביב  11:00 ‏יום שני ‏06 ‏מרץ ‏2017 מקסימה - המרכז להפרדת אויר בע"מ
       02/03/2017 14:33:44 לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5א'' ותקנה 167.5א'' לתקנון החברה הנוכחי וכן תיקון תקנה 169א  מיוחדת  החורש 4, יהוד  14:00 ‏יום שני ‏06 ‏מרץ ‏2017 אפריקה - ישראל להשקעות בע"מ
     02/03/2017 14:24:02 חלוקת דיבידנד - מניות רפק תקשורת ותשתיות בע"מ   מיוחדת  אבא אבן 16, הרצליה פיתוח  11:00 ‏יום ראשון ‏19 ‏מרץ ‏2017 אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ
       01/03/2017 12:30:01 אסיפה שזומנה לתאריך 26.2.2017 נדחית לתאריך 5.3.2017  מיוחדת  יגאל אלון 98, תל אביב  17:00 ‏יום ראשון ‏05 ‏מרץ ‏2017 אלקטרה נדל"ן
     01/03/2017 12:29:25 מוצע לאשר את תנאי העסקתה בחברה של הגב'' גילת אלגר   מיוחדת  המדע 2, יקנעם  15:00 ‏יום ראשון ‏02 ‏אפריל ‏2017 סינאל מלל פייווי בע"מ
         23/02/2017 14:00:11 אסיפה שזומנה לתאריך 22.2.2017 נדחית לתאריך 1.3.2017  מיוחדת  היצירה 3, רמת גן  12:00 ‏יום רביעי ‏01 ‏מרץ ‏2017 קמן קפיטל בע"מ
 

עזרה   כתוב אלינו   אודות הון דיסק   עמוד הבית   כרטיסיה לדוגמא